Klauzula informacyjna Meetface S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych w ramach korzystania z aplikacji Meetfaces jest Meetface S.A. (dalej zwana także Meetface) z siedzibą w Rzeszowie (35-310), przy ul. Al. Tadeusza Rejtana 20A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000617829, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP: 8133721576
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z aplikacji Meetfaces na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Meetface S.A zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zgodnie z informacjami zawartymi poniżej w punkt 3 i 4.

3. Meetface S.A. przetwarza Twoje Dane na podstawie Twojej zgody w poniższych celach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • 1.a. w celu rejestracji i prowadzenia Twojego Profilu w Aplikacji,
 • 1.b. w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Aplikacji,
 • 1.c. w celu dokonywania przez Meetface rozliczeń księgowych,
 • 1.d. w celu analizy przez Meetface sposobów korzystania z Aplikacji przez Ciebie,
 • 1.e. w celu zapewnienia Ci przez Meetface dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
 • 1.f. w celu oceny przez Meetface efektywności Aplikacji,
 • 1.g. w celu zapewnienia przez Meetface działania Aplikacji pod względem technicznym i ochrony twoich danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem,
 • 1.h. w celu realizacji przez Meetface na Twoją rzecz odpłatnych usług dodatkowych,
 • 1.i. w celu tworzenia przez MeetfaceTwojego profilu osobowościowego (tzw. profilowanie) ,
 • 1.j. wystawienia przez Meetface faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji przez Meetface na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych,
 • 1.k. w celu geolokalizacji,
 • 1.l. w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,
 • 1.m. w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych

4. Meetface przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • 1.a. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Meetface, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Aplikacji);
 • 1.b. w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 1.c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • 1.d. w celu badania satysfakcji, określenia jakości Aplikacji oraz poziomu zadowolenia z Aplikacji;
 • 1.e. w celu oferowania przez Meetface produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich;
 • 1.f. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Meetface (partnerów Meetface), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;

5. W powyższych przypadkach w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3 i 4 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
6. Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, że podanie przez Ciebie Danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail jest niezbędne do stworzenia Twojego Profilu i korzystania z Aplikacji.
7. Meetface S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych (Data Protection Officer) i jest nim Pan Paweł Skoczowski. Pani / Pan może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail meetfaces.inspektor@gmail.com lub wysyłając pismo na adres Spółki,
8. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Polityce prywatności dostępnej w Aplikacji.